Relatieadvies Wegwijs bij scheiding Wat is bemiddeling Scheidingsbemiddeling Kinderen en scheiding Jockari verblijfskalender Contact

Bemiddeling is een proces waarbij de bemiddelaar partijen helpt om hun meningsverschillen op te lossen. Het conflict wordt hanteerbaar gemaakt zodat partijen zelf oplossingen kunnen vinden. De bemiddelaar helpt hierbij om terug te communiceren met elkaar. Het is een rustgevend alternatief voor een lange, dure en vaak uitputtende strijd voor de rechtbank.

Bemiddeling is geen therapie. Het is eveneens niet de bedoeling om de relatie alsnog te redden indien niet beide partners hiervoor kiezen. De partijen krijgen allebei evenveel ruimte (hier waakt de bemiddelaar over !) om tot goede afspraken te komen. De bemiddelaar is onpartijdig en helpt bij het onderhandelen. Er wordt rekening gehouden met de behoeften en belangen van beiden. De bemiddelaar is niet de raadgever van één partij en legt ook niet op hoe jullie het moeten regelen. Voor bemiddeling dienen steeds beide partijen aanwezig te zijn.

Er is aandacht voor de vele emoties. Je staat na een bemiddeling dan ook emotioneel veel sterker.

Bemiddeling is maatwerk.
Het is de goedkoopste en kortste weg naar afspraken.
De bemiddelaar houdt steeds het belang van de kinderen voor ogen.