Relatieadvies Wegwijs bij scheiding Wat is bemiddeling Scheidingsbemiddeling Kinderen en scheiding Jockari verblijfskalender Contact
ADVIES EN BEGELEIDING

Vele partners (ex-partners) worstelen in hun scheidingsperiode met de vraag hoe ze ondanks de scheiding goede ouders (collega-ouders) kunnen blijven. Ze maken zich zorgen over het effect van de scheiding op hun kinderen.

Voor ouders kan het helpend zijn om informatie te krijgen over het scheidingsproces en de mogelijke invloeden op kinderen per leeftijdsgroep. Hoe en wanneer vertel je het aan de kinderen? Waar kunnen ouders rekening mee houden bij het opmaken van een verblijfsregeling?.....
Als ouder kan je een afspraak maken voor een informatief gesprek. Dit kan alleen of met je (ex)-partner. Je kan ook boeken en materiaal ontlenen of aankopen om zelf de scheiding bespreekbaar te maken met de kinderen. Als je dit zelf moeilijk vindt kan je voor je kinderen een afspraak maken voor kortdurende (één of meerdere sessies) begeleiding in deze scheidingssituatie.

Kinderen ervaren het als zeer positief wanneer ze al spelend en pratend ( o.a. afhankelijk van de leeftijd) hun ervaringen kunnen delen met een neutrale persoon. Ook zij hebben vele vragen. Er wordt onbevooroordeeld naar hen geluisterd en bv. gepeild naar wat zij belangrijk vinden bij regelingen rond het ouderschap. Ze kunnen hier hun verhaal kwijt, hun angsten, kwaadheid en vragen ventileren zonder iemand te belasten die betrokken partij is. Het doel van de sessies is om kinderen sterker te maken in het verwerkingsproces.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Na de scheiding zijn jullie ex-partners maar geen ex-ouders.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen van gescheiden ouders zich op lange termijn goed ontwikkelen wanneer ze niet geklemd geraken tussen conflicten van de ouders. Het is daarbij ook van belang dat er naar de kinderen geluisterd wordt.

Jammer genoeg worden in vele situaties van conflict en langdurende vechtscheidingen de gevolgen voor de kinderen onderschat. De impact van deze situaties is niet altijd zichtbaar. Bij sommige kinderen of jongeren komen de problemen pas na lange tijd aan de oppervlakte en worden dan ook niet altijd meer in verband gebracht met de (moeilijke) scheiding.

Via ouderschapsbemiddeling kunnen jullie duurzame afspraken maken over waar de kinderen verblijven, wie welke kosten betaalt, hoe jullie de opvoeding van de kinderen zien en hoe jullie hierover hierover op een rustige manier kunnen communiceren. Het is belangrijk dat deze afspraken als goed en rechtvaardig worden ervaren door alle partijen. De bemiddelaar kan de ouderschapsovereenkomst ter bekrachtiging voorleggen aan de jeugdrechter.

Ouderschapsbemiddeling kan voor de echtscheidingsprocedure opgestart worden. Het kan los van een scheidingsbemiddeling wanneer jullie bv. de procedure reeds gestart zijn via een andere weg (advocaat, notaris,..). Het kan tijdens een echtscheidingsprocedure of bij een scheidingsbemiddeling. Eveneens kan het na een echtscheiding helpen om een bestaande (moeizaam lopende) regeling te wijzigen of conflicten rond de bestaande regeling op te lossen. De jeugdrechter kan ook voorstellen om via bemiddeling tot een akkoord te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Op deze manier kan er een einde komen aan een vechtscheiding of een uitputtende strijd vermeden worden. Ouderschapsbemiddeling helpt om afspraken te maken die voor iedereen (opnieuw) voor emotionele rust zorgen.

Het belang van de kinderen staat hier steeds centraal.